Vishabd | આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
બજાર ભાવ

આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:04 PM , 18 March, 2023 આજના તમામ બજારોના ભાવ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

જામનગર માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 400 થી 480 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 300 થી 574 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1335 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1505 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મેથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 1350 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 1162 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 600 થી 1224 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 970 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. નવું લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 200 થી 900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 5000 થી 6200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. અજમોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1890 થી 2240 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1250 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 2120 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સોયાબીનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 900 થી 990 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1045 થી 2605 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-3-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1200

1570

બાજરો

400

480

ઘઉં

300

574

મગ

1200

1335

અડદ

1100

1250

તુવેર

1400

1505

મેથી

900

1350

ચણા

850

1162

એરંડા

600

1224

રાયડો

850

970

રાઈ

1000

1240

નવું લસણ

200

900

જીરૂ

5000

6200

અજમો

1890

2240

ધાણા

1100

1250

ધાણી

1200

2120

સોયાબીન

900

990

ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

ઘઉંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 546 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1001 થી 1601 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1025 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 915 થી 1521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શીંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1081 થી 1901 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1271 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 2901 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કાળા તલના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 2551 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરૂના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 4401 થી 6351 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કલંજીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2000 થી 3061 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ધાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 851 થી 1531 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ધાણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1051 થી 2276 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2301 થી 5801 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મરચા સૂકા પટ્ટોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2201 થી 7101 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

મરચા-સૂકા ઘોલરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2501 થી 8101 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 101 થી 521 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. નવું લસણના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 451 થી 966 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-3-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

ઘઉં

440

546

ઘઉં ટુકડા

440

640

કપાસ

1001

1601

મગફળી જીણી

1025

1436

મગફળી જાડી

915

1521

શીંગ ફાડા

1081

1901

એરંડા

1000

1271

તલ

1200

2901

કાળા તલ

1000

2551

જીરૂ

4401

6351

કલંજી

2000

3061

ધાણા

851

1531

ધાણી

1051

2276

મરચા

2301

5801

મરચા સૂકા પટ્ટો

2201

7101

મરચા-સૂકા ઘોલર

2501

8101

લસણ

101

521

નવું લસણ

451

966

ડુંગળી

61

211

ડુંગળી સફેદ

176

210

ગુવારનું બી

841

841

બાજરો

361

361

જુવાર

551

551

મકાઈ

471

481

મગ

1201

1751

ચણા

861

971

વાલ

451

2701

અડદ

1201

1481

ચોળા/ચોળી

401

1171

મઠ

926

1071

તુવેર

901

1581

સોયાબીન

951

1001

રાયડો

751

951

રાઈ

1081

1161

મેથી

651

1391

સુવા

1491

1581

ગોગળી

700

1191

સુરજમુખી

376

1071

વટાણા

401

871

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1616 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 420 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 558 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 875 થી 1105 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 475 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 295 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1255 થી 1568 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 865 થી 970 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1555 થી 2078 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1261 થી 1572 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1460 થી 1829 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2175 થી 2475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2350 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 661 થી 900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1850 થી 1920 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1180 થી 1563 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1170 થી 1417 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-3-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1400

1616

ઘઉં લોકવન

420

460

ઘઉં ટુકડા

440

558

જુવાર સફેદ

875

1105

જુવાર પીળી

475

570

બાજરી

295

485

તુવેર

1255

1568

ચણા પીળા

865

970

ચણા સફેદ

1555

2078

અડદ

1261

1572

મગ

1460

1829

વાલ દેશી

2175

2475

વાલ પાપડી

2350

2700

વટાણા

661

900

કળથી

1050

1530

સીંગદાણા

1850

1920

મગફળી જાડી

1180

1563

મગફળી જીણી

1170

1417

તલી

2300

2900

સુરજમુખી

785

1055

એરંડા

1100

1243

સુવા

1870

1870

સોયાબીન

940

990

સીંગફાડા

1250

1835

કાળા તલ

2400

2675

લસણ

140

470

લસણ નવું

525

1270

ધાણા

1220

1650

મરચા સુકા

3500

5800

ધાણી

1300

2240

વરીયાળી

2851

3238

જીરૂ

5400

6250

રાય

1070

1260

મેથી

950

1500

ઇસબગુલ

3000

3000

કલોંજી

2975

3100

રાયડો

850

960

અમરેલી માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1170 થી 1588 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મઠડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 990 થી 1417 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ મોટીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1200 થી 1436 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

શિંગ દાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1822 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. શિંગ ફાડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1550 થી 1835 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તલ સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2440 થી 2851 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તલ કાળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1800 થી 2661 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવારના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 550 થી 600 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 396 થી 617 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 415 થી 489 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 500 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 650 થી 955 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

ચણા દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 872 થી 1204 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 760 થી 1431 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. એરંડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 825 થી 1227 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જીરુંના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2400 થી 6610 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાયડોના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 750 થી 923 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. રાઈના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 1210 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-3-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ

1170

1588

શિંગ મઠડી

990

1417

શિંગ મોટી

1200

1436

શિંગ દાણા

1000

1822

શિંગ ફાડા

1550

1835

તલ સફેદ

2440

2851

તલ કાળા

1800

2661

જુવાર

550

600

ઘઉં ટુકડા

396

617

ઘઉં લોકવન

415

489

મગ

500

500

ચણા

650

955

ચણા દેશી

872

1204

તુવેર

760

1431

એરંડા

825

1227

જીરું

2400

6610

રાયડો

750

923

રાઈ

850

1210

ધાણા

900

1680

ધાણી

1050

2700

અજમા

2030

2400

મેથી

800

1200

સોયાબીન

898

1004

સુવા

1680

1770

 
સબંધિત પોસ્ટ