Vishabd | આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 05:13 PM , 23 January, 2023
Whatsapp Group

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1590 થી 1717 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 508 થી 571 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 525 થી 608 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 1090 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 525 થી 640 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 311 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1000 થી 1525 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 850 થી 960 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1450 થી 2200 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1100 થી 1475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1351 થી 1509 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2325 થી 2570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2450 થી 2650 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચોળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 940 થી 1458 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મઠના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1255 થી 1760 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 500 થી 772 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1175 થી 1365 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1720 થી 1800 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 23-1-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1590

1717

ઘઉં લોકવન

508

571

ઘઉં ટુકડા

525

608

જુવાર સફેદ

850

1090

જુવાર પીળી

525

640

બાજરી

311

485

તુવેર

1000

1525

ચણા પીળા

850

960

ચણા સફેદ

1450

2200

અડદ

1100

1475

મગ

1351

1509

વાલ દેશી

2325

2570

વાલ પાપડી

2450

2650

ચોળી

940

1458

મઠ

1255

1760

વટાણા

500

772

કળથી

1175

1365

સીંગદાણા

1720

1800

મગફળી જાડી

1180

1490

મગફળી જીણી

1160

1335

તલી

2875

3650

સુરજમુખી

840

1211

એરંડા

1300

1385

અજમો

1850

2520

સુવા

1221

1485

સોયાબીન

975

1062

સીંગફાડા

1250

1715

કાળા તલ

2540

2984

લસણ

165

500

ધાણા

1110

1480

મરચા સુકા

2000

4200

ધાણી

1150

1500

વરીયાળી

2405

2645

જીરૂ

5200

6091

રાય

1020

1160

મેથી

970

1320

કલોંજી

2722

3080

રાયડો

920

1100

રજકાનું બી

3250

3550

ગુવારનું બી

1160

1248

Whatsapp Group
સબંધિત પોસ્ટ