Vishabd | આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ - Vishabd
Vishabd
Whatsapp Group Join
આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

આજના રાજકોટ માર્કેટયાર્ડના તમામ પાકોના ભા વ, બજારમાં ભુકકા બોલાવતી તેજી – જાણો કપાસ, મગફળી, એરંડા, ડુંગળી, જીરુ વગેરે ના આજના ભાવ

Team Vishabd by: Akash | 04:17 PM , 18 March, 2023
Whatsapp Group

રાજકોટ માર્કેટયાર્ડ ભાવ

કપાસ બી.ટી.ના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1400 થી 1616 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં લોકવનના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 420 થી 460 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ઘઉં ટુકડાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 440 થી 558 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

જુવાર સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 875 થી 1105 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. જુવાર પીળીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 475 થી 570 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. બાજરીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 295 થી 485 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તુવેરના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1255 થી 1568 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા પીળાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 865 થી 970 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. ચણા સફેદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1555 થી 2078 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

અડદના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1261 થી 1572 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1460 થી 1829 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વાલ દેશીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2175 થી 2475 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

વાલ પાપડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 2350 થી 2700 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. વટાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 661 થી 900 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. કળથીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1050 થી 1530 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

સીંગદાણાના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1850 થી 1920 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જાડીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1180 થી 1563 રૂપીયા ભાવ બોલાયો. મગફળી જીણીના આજના બજાર ભાવ રૂપીયા 1170 થી 1417 રૂપીયા ભાવ બોલાયો.

તારીખ: 18-3-2023

20kg

પાકનું નામ

નીચો ભાવ

ઉંચો ભાવ

કપાસ બી.ટી.

1400

1616

ઘઉં લોકવન

420

460

ઘઉં ટુકડા

440

558

જુવાર સફેદ

875

1105

જુવાર પીળી

475

570

બાજરી

295

485

તુવેર

1255

1568

ચણા પીળા

865

970

ચણા સફેદ

1555

2078

અડદ

1261

1572

મગ

1460

1829

વાલ દેશી

2175

2475

વાલ પાપડી

2350

2700

વટાણા

661

900

કળથી

1050

1530

સીંગદાણા

1850

1920

મગફળી જાડી

1180

1563

મગફળી જીણી

1170

1417

તલી

2300

2900

સુરજમુખી

785

1055

એરંડા

1100

1243

સુવા

1870

1870

સોયાબીન

940

990

સીંગફાડા

1250

1835

કાળા તલ

2400

2675

લસણ

140

470

લસણ નવું

525

1270

ધાણા

1220

1650

મરચા સુકા

3500

5800

ધાણી

1300

2240

વરીયાળી

2851

3238

જીરૂ

5400

6250

રાય

1070

1260

મેથી

950

1500

ઇસબગુલ

3000

3000

કલોંજી

2975

3100

રાયડો

850

960